Jaguár : text zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ministerstvo Životnéno prostredia uverejnilo na svojích stránkach text zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre projekt: AUTOMOTIVE NITRA PROJECT – FÁZA 2

Môžete si ho prezrieť tu: SK_Preliminary study_JLR_EIA2_FINAL

Je to rozsiahly dokument posudzujúci vplyv vystavby automobilky na živntné prostredie. Je možné sa z neho dozvedieť, že na v lakovni budú použité technológie na farieb na vodnej báze, či napríklad že sa Jaguár Slovakia zaväzuje použiť najšetrnejšie technológie voči životnému prostrediu.

Mapa závodu:

mapa-jaguar-nitra

Súčasťou zámeru je aj mapa hluku:

jaguar-mapa-hluku

Kompletný archív s prílohami zámeru, ako aj informácia pre verejnosť sa dá nájsť na stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/automotive-nitra-project-faza-2

 

 

 

 

Ako sa uchádzať o prácu v automobilke Jaguar Land Rover

Nová automobilka prinesie množstvo pracovných príležitostí pre ľudí z Nitry ale aj blízkeho či širokého okolia.

Pri veľkom rozsahu výroby bude náročné obsadiť všetky pracovné miesta kvalifikovanými pracovníkmi. Automobilka Jaguar Land Rover preto už teraz získava kontakty na možných budúcich zamestnancov. Pomocou stránky Internetového sprievodcu trhom práce spadajúceho pod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžete aj vy zaregistrovať ako úchádzač o zamestnanie:

http://www.istp.sk/specializacia

Návod ako vyplniť formulár:

Prvý krok – Výber špecializácie

jaguar-specializacia-vyber

Na výber sú tieto špecializácie:

Finance : Ekonomika, Financie, Účtovníctvo

Sem patria ekonomické zamestnania:
– Ekonómky
– Účtovníčky
– Mzdárky

Information Technology : Informačné technológie

Sem patria technické zamestnania ako:
– Správca siete
– Programátor strojov
– Systémový administrátor
– Správca firemných softwérov

Legal : Právne služby

Sem patria zamestnania ako:
– Právnik
– Právne služby

Public relations : Styk s verejnosťou

– Zamenstnanec oddelenia vzťahov s verejnosťou má na starosti komunikáciu firmy a imidžu firmy navonok.

Product development / Engineering : Vývoj produktov a strojárstvo

– Strojný inžinier, inžinier
Má na starosti vývoj a údružbu technických strojov a zariadní

Marketing Sales & Service : Marketing predaja a služby

Sem patria zamestnania ako:
– Obchodný zástupca
– Marketing
Tieto zamenstnania majú na starosti odbyt a predaj výrobkov, ich marketing, ale aj záručný aj pozáručný servis

Manufacturing : Výroba

Operátor výroby, zmestnania spojité s výrobným procesom.

Purchasing : Nákupca

– Nákupca
Má na starosti zabezpečovanie vstupov do výroby, objednávanie dielov, náhradných dielov, surovín, materiálu potrebného pre výrobu a chod podniku

Human Resources : Ľudské zdroje

– Oddelenie ľudských zdrojov
Prijímanie a manažovanie zamestnancov, brigádnikov a pracovných agenúr

Other : Iné

Zamenstnania ktoré nespadajú do hore uvedených kategórií. Skladník, upratovačka, učiteľ, masér, lekár, meteorológ.

Druhý krok – vyplnenie osobných údajov

Nasleduje vyplnenie osobných údajov. Pre slovenský jazyk stačí prepnúť jazyk v pravom hornom rohu stránky:

istpsk-prihlaska-jazyky

Potom už ostáva len odoslanie vyplneného formuláru.

 

Iné spôsoby uchádzania sa o prácu

Medzi ďaľšie spôsoby úchádzania sa o prácu je sledovanie ponúk pracovných agentúr a protálov ako napríklad profesia.sk.

Okrem pracovných miest priamo v automobilke vznikne veľa pracovných miest v dodavateľských firmách a službách. Netreba zabudnúť aj na túto možnosť a sledovať aj lokálne inzertné médiá.

Hluk z výstavby priemyselného parku pre Jaguar Land Rover Nitra

Viacero obyvateľov Dražoviec sa sťažuje na hluk z výstavby priemyselného parku pre automobilu Jaguar Land Rover. Obťažuje ich najmá hluk vo večernných hodinách.  Pani Anna sa zdôverila:

“Šak nemóžem večer zaspať. Až do desátej tak buch buch buch ide odtáľ. Možno to inde tak nepočuť, ale tuná pri Dobrotke je to hrozné. Čo budeme robiť, stálo nám to za to?”

Je pravdepodobné že pani Anna nie je jediná ktorú trápi nočný hluk. Žiaľ je pravdpodobné že hluk z výstavby priemyselného parku pre automobilku bude pokračovať ať do jeho dokončenia v roku 2017.